Tính giá đối tượng kế toán


 • Mục tiêu học tập chương 3 
  Sang chương 3 trong giáo trình nguyên lý kế toán, chúng ta sẽ học về cách tinh giá thành và tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu. Chương này cũng rất quan trọng hữu ích cho công việc kế toán của bạn trong tương lai.Các bạn cần nắm vững những công thức và cách áp dụng chúng.

  Qua chương này các bạn sẽ có thể giải đáp được các câu hỏi sau :
  • Những câu hỏi sẽ được tìm hiểu trong chương này
  1. Tính giá thành là gì ? và nó có ý nghĩa như thế nào ?
  2. Tính giá thành có những nguyên tắc gì ?
  3. Tính giá thành những đối tượng kế toán nào ? và sử dụng công thức ra sao ?
    Đây là tài liệu sẽ giải đáp những câu hỏi trên :


  • Nội dung chương
            CHƯƠNG 3 : TÍNH GIÁ ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN

               Bài 9 : Phương pháp  tính giá