Giáo trình nguyên lý kế toán

 Để học tốt môn nguyên lý kế toán thì giáo trình là quyển sách không thể thiếu. Hầu như, tất cả nội dung trong giáo trình nguyên lý kế toán đều rất quan trọng, do đó các bạn phải nắm được phần lớn nội dung để có kiến thức cho những môn học tiếp theo nhé. Nội dung giáo trình được trình bày trong 9 chương, mỗi chương nói về một nội dung cơ bản của kế toán. Đây là những bài học vỡ lòng của môn kế toán tài chính nói về những cái cơ bản nhất cho người mới bắt đầu làm quen với kế toán.

                                           NỘI DUNG GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

  Chương 1 : Đối tượng nhiệm vụ và phương pháp kế toán 

  Chương 2 : Chứng từ kế toán và kiểm kê 

  Chương 3 : Tính giá đối tượng kế toán 

  Chương 4 : Tổng hợp và cân đối kế toán 

  Chương 5 : Tài khoản và ghi sổ kép 

  Chương 6 : Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu 

  Chương 7 : Các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán

  Chương 8 : Sổ kế toán, kỹ thuật ghi sổ và hình thức kế toán

  Chương 9 : Tổ chức bộ máy kế toán ở đơn vị kinh tế cơ sở


Bên cạnh việc học lý thuyết, mỗi chương sẽ có bài tập nguyên lý kế toán giúp các bạn liên hệ bài học để làm. Do đó, các bạn cố gắng giải bài tập để nắm vững và nhớ lâu hơn lý thuyết nhé!